Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1. Rekisterin pitäjä
Kuopion kristillinen yhtenäiskoulu ja Päiväkoti Timantti

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Rehtori Antti Natunen
Neulamäentie 26, 70150 Kuopio
Puh. 044 275 7374
rehtori@kukri.fi

3. Rekisterin nimi
Huoltajarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Lisätietojen toimittaminen

5. Rekisterin tietosisältö
Nimi, osoite, puh., sähköposti, lapsen ikä

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Lomakkeen täyttänyt

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin ja käyttäjäoikeuksin. Rekisteri sijaitsee tietokoneella suojatussa paikassa. Internetin kautta pääsy rekisteriin on estetty palomuuritekniikalla.